Biz müştərilərimizin əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün aşağıdakı xidmətləri təqdim edirik.

  • Planlaşdırılmış profilaktik və proqnozlaşdırıcı texniki xidmət fəaliyyətləri
  • Xüsusi/ Reaktiv Texniki xidmət
  • Nasazlıqların aradan qaldırılması və Təmir
  • Vəziyyətə əsaslanan texniki xidmətin qiymətləndirilməsi
  • Avadanlıqların nasazlığı barədə hesabat
  • İslahedici tədbirlər və icra hesabatları
  • Ilkin Səbəblərin Təhlili

Texniki xidmətlər

PDL-də biz başa düşürük ki, müştərilərin əməliyyat sahələrinin saxlanması və idarə edilməsinin müvəffəqiyyəti və etibarlılığı yalnız texniki təcrübəyə deyil, avadanlığın etibarlılığına və avadanlığa texniki xidmətin effektivliyinə əsaslanır. Etibarlı avadanlıq optimallaşdırılmış əməliyyatlar və istehsal icra göstəriciləri üçün vacibdir.

Texniki xidmətin optimallaşdırılması səmərəli və etibarlı əməliyyatların əsas komponentidir. Təcrübəmiz və geniş xidmətlər çeşidimiz vasitəsilə PDL bu məqsədə çatmaqda sizə kömək edə bilər.

PDL-dən istifadə etməklə effektiv profilaktik texniki xidmətin həyata keçirilməsi təhlükəsizlik, etibarlılıq və zavodun işləmə müddətində təkmilləşdirmələrə, eləcə də avadanlığının istismar müddətini uzatmağa səbəb olacaqdır.