PRV və PSV Klapan testi və sertifikatlaşdırma imkanları.

  • Klapanın sökülməsi və yoxlanılması
  • Problemlərin aradan qaldırılması və ilkin səbəblərin təhlili
  • Emerson Hart kommunikatorundan istifadə edərək, nəzarət klapanlarının yerləşdiriciləri kalibrlənməsi
  • Klapan korpusu/sızma testləri müvafiq standarta (API və s.) uyğun olaraq həyata keçirilir.
  • Təyin olunmuş təzyiqə uyğun olaraq kalibrlənən Təzyiq Qoruyucu Klapanı (sonra API standartına uyğun olaraq test edirik)
  • Klapanın təmiri (cilalama, mexaniki emal və s.)

KLAPANLARIN SINAQ EMALATXANASI

Bütün ümumi Bağlayıcı klapanların, Qoruyucu klapanlarının və Nəzarət klapanlarının yerində təmiri və sınaqdan keçirilməsi üçün tam təchiz olunmuş sınaq konteyneri. 20 futluq emalatxana konteynerində klapanların yığılması (sökülməsi) və yüngül təmiri üçün bütün lazımi alətlər və avadanlıqlar var.
Quraşdırılmış kombinə edilmiş sınaq stendi Qoruyucu klapanlar üçün 3 pəncəli sıxac və Bağlayıcı və Nəzarət klapanları üçün xüsusi sıxma sistemi ilə təchiz edilir və konteyner tətbiqləri üçün xüsusi olaraq dizayn edilmiş və təchiz edilmişdir.

Valve Testing
Valve Testing Equip

KLAPLARIN SINAQ EMALATXANASI

Bütün ümumi Bağlayıcı klapanların, Qoruyucu klapanlarının və Nəzarət klapanlarının yerində təmiri və sınaqdan keçirilməsi üçün tam təchiz olunmuş sınaq konteyneri. 20 futluq emalatxana konteynerində klapanların yığılması (sökülməsi) və yüngül təmiri üçün bütün lazımi alətlər və avadanlıqlar var. Quraşdırılmış kombinə edilmiş sınaq stendi Qoruyucu klapanlar üçün 3 pəncəli sıxac və Bağlayıcı və Nəzarət klapanları üçün xüsusi sıxma sistemi ilə təchiz edilir və konteyner tətbiqləri üçün xüsusi olaraq dizayn edilmiş və təchiz edilmişdir.

CT20-4 klapan sınaq emalatxanası yaxşı təchiz olunub və yüksək keyfiyyətli bitirmə xüsusiyyətlərinə malikdir və həmçinin sizin xüsusi tətbiqiniz və ətraf mühit/iqlim şəraitiniz üçün təchiz oluna bilər. Dənizdə tətbiqlər üçün yeni hazırlanmış konteyner DNV 2.7 / EN 12079-a uyğun olaraq sertifikatlaşdırılıb və seçimlə partlayıcı mühitlərdə istifadə üçün hazırlana bilər.

valve3