PDL, müştərilərimizin əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün vacib olan yüksək keyfiyyətli yerli xidmət və cavabı təmin etmək üçün tez səfərbər ola bilən bir sıra mühəndislik fənləri üzrə mütəxəssis texniki mühəndislər və xidmət texniklərindən ibarət komandanı işə götürür.

Təftiş və texniki xidmət xidmətlərimiz müştərilərimizə avadanlıqlarının tamlığına və etibarlılığına tam inam təmin edir. Avadanlığın bütövlüyünü təmin etmək və vəziyyəti sənədləşdirmək və qeydə almaq üçün bir sıra ənənəvi və qabaqcıl yoxlama və sınaq üsullarından istifadə edirik.