PDL həmçinin müştərilərimizin layihə tələblərinə uyğunlaşdırıla bilən Qoruma və Aktivlərə texniki xidmətləri təqdim edir. Məqsədimiz bütün müştəri aktivlərinin alındığı gündən əməliyyat istifadəsinə yüklənən günə qədər düzgün saxlanmasını və qorunmasını təmin etməkdir.

Biz müəssisəmizdə müştərilərimizin mühafizəsi xidmətlərini və müştəri avadanlığı üçün uzunmüddətli saxlama təklif edirik.

  • Avadanlığın əsas elementlərinin (klapanlar, nasoslar, mühərriklər, ağır mexanizmlər və s.) qorunması
  • Korroziyanın qarşısını almaq üçün VCI, silisium quruducuları, qoruyucu yağlar və s. kimi korroziya inhibitorlarının tətbiqi.
  • Dövri Qorunma Cədvəlinin saxlanması.Qısamüddətli və Uzunmüddətli Mühafizə və Aktiv Texniki xidmət.