PDL quruda və dənizdə Enerji Sektoru Obyektləri və İnfrastruktur layihələri üçün innovativ və effektiv mühəndis həlləri təqdim etmək təcrübəsi, biliyi və bacarığına malikdir.

Biz ixtisaslaşırıq:

  • EPC layihələri üçün layihənin idarə edilməsi
  • Qiymətləndirmə, Seçmə və Mühəndislik Dizaynı (FEED) tədqiqatları
  • Alətlər və Elektrik Ətraflı Dizayn
  • Sahə Mühəndisliyi
  • Tikinti İdarəedilməsi
  • Satıcı və Subpodratçı İdarəetmə
  • İstifadəyə verilməsi və təhvil verilməsi