• Layihə və Tikinti İdarəetmə
  • Kompleks layihələndirmə
  • Brownfield Modifikasiyaları
  • TXTƏ Təchizat və Layihə Satınalmaları
  • Elektrik avadanlıqları və Cihazlar
  • Texniki xidmət, Təmir, Təftiş və Xidmət.
  • Əməliyyatlara Texniki Dəstək / Aktivin tamlığı