by Zumrud Islam Zumrud Islam

PDL 19.06.2017-ci il tarixində imzalanmış Distribyutor Müqaviləsində tənzimləndiyi kimi Siemens mexaniki ötürücülər məhsullarının (keçmiş Flender/məhsulları) Azərbaycan ərazisi üzrə distribyutorudur.